ZEYTİNBURNU mimarları Hazırlanmasında Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) metodolojisi esas alınır. Bu metodoloji, Mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir. ZEYTİNBURNU Villa Tasarımı Yapımı Maliyeti Ne kadar Tutar?  proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve projenin tamamlanması arasında geçen süreç proje döngüsü olarak adlandırılır. Proje döngüsünde genel prensip her aşamanın kendinden sonra gelen aşama için temel oluşturmasıdır. ZEYTİNBURNU mimarları  döngüsünün bileşenleri aşağıdaki şekil kapsamında detaylandırılmaktadır.

 

Proje Fikrini Belirleme: Projeye ilişkin fikirlerin ortaya konması ve tasarlanması

Proje Fikrinin Analizi: Projenin teknik ve uygulama açısından detaylı olarak tasarlanması, proje kapsamının belirlenmesi, planlanması ve faaliyet planı ile bütçesinin hazırlanması

Ön Değerlendirme: Hazırlanan projenin tutarlılığının, bütünselliğinin ve işlevselliğinin değerlendirilmesi ve fon sağlayacak kuruluşa yönelik proje önerisinin yazılması

Finansman: Finansman sağlayacak kurum/kuruluşlar tarafından projenin değerlendirilmesi ve finansmanının sağlanması

Uygulama: Proje teklifinde öngörülen faaliyetlerin hayata geçirilmesi

İzleme ve Değerlendirme: Projenin uygulanması sırasında ve proje bitiminde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

 

ZEYTİNBURNU mimarları tüm faktörleri göz önüne alarak ihtiyacı analiz etmeyi, ortaya çıkan çözüm önerileri içinde en iyi alternatifi seçmeyi ve iyi bir planlamayı gerektirir. Proje tasarlama sürecinde yararlanılan mantıksal çerçeve yaklaşımı bu süreci 2 temel alt süreç kapsamında ele almaktadır. Söz konusu aşamalar analiz aşaması ve planlama aşamasıdır.

 

Analiz aşaması: Mevcut durumun detaylı analizi ve yapılan analiz sonucunda hedef ve bu hedefe ulaşılması amacıyla izlenecek yolun belirlenmesi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 

Planlama aşaması: Belirlenen hedef ve strateji doğrultusunda proje teklifinin detayları oluşturulmaktadır.

 

Proje Çizimi hizmeti veren TMZ Mimarlık tecrübeli kadrosu ile sizlerle birlikte. Detaylı bilgi için bize ulaşın

 

Mimari Proje sorularınızı cevaplıyoruz